Sunday, October 20, 2019

Mga Pagbasa – Linggo, Oktubre 20 2019

Ika-29 na Linggo sa Karaniwang Panahon (K)

Exodo 17, 8-13
Salmo 120, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8

Sa pangalan ng Maykapal tayo ay tinutulungan.

2 Timoteo 3, 14 – 4, 2
Lucas 18, 1-8

« Basahin at Pakinggan »