Wednesday, October 9, 2019

Mga Pagbasa – Miyerkules, Oktubre 9, 2019

Miyerkules ng Ika-27 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Jonas 4, 1-11
Salmo 85, 3-4. 5-6. 9-10

Poong banayad magalit, wagas ang iyong pag-ibig.

Lucas 11, 1-4

Basahin at pakinggan →