Wednesday, October 2, 2019

Mga Pagbasa – Miyerkules, Oktubre 2, 2019

Paggunita sa mga Banal na Anghel na Tagatanod

Nehemias 2, 1-8
Salmo 136, 1-2. 3. 4-5. 6

Kung ika’y aking limutin, wala na ‘kong aawitin.
Lucas 9, 57-62

« Basahin at Pakinggan »