Friday, September 27, 2019

Mga Pagbasa – Biyernes, Setyembre 27, 2019

Paggunita kay San Vicente de Paul, pari
Biyernes ng Ika-25 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Ageo 1, 15b – 2, 9
Salmo 42, 1. 2. 3. 4

Umasa kayo sa Diyos; S’ya’y dakilang Manunubos.

Lucas 9, 18-22

Basahin at pakinggan →