Mga Pagbasa – Lunes, Setyembre 23, 2019

September 23, 2019

Play

Paggunita kay San Pio ng Pietrelcina, Pari

Lunes ng Ika-25 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Esdras 1, 1-6
Salmo 125, 1-2ab. 2kd-3. 4-5. 6

Gawa ng D’yos ay dakila kaya tayo’y natutuwa.

Lucas 8, 16-18

UNANG PAGBASA
Esdras 1, 1-6

Ang simula ng aklat ni Esdras

Nang unang taon ng pamamahala ni Haring Ciro ng Persia, nilukuban siya ng Espiritu ng Panginoon. Nangyari ito upang matupad ang kanyang salita sa pamamagitan ni Propeta Jeremias. Kaya, si Haring Ciro ay sumulat ng ganito:

“Niloob ng Panginoon, ng Diyos ang Kalangitan, na masakop ko ang lahat ng bansa sa daigdig. At sinabi niya sa aking ipagtayo ko siya ng isang templo sa Jerusalem, Juda. Kaya pinahihintulutan ko ang lahat ng Israelita ng magpunta sa Jerusalem, ang bayan ng kanilang Diyos, upang itayong muli ang bahay ng Panginoon. Pagpalain nawa sila ng Diyos. Lahat ng mamamayan sa lugar na may Israelita at tutulong sa kanila. Bigyan sila ng mga pilak, ginto at iba pang kailangan, tulad ng mga hayop at mamahaling kasangkapan, bukod sa kusang handog para sa templo ng Panginoon.”

Tumugon naman sa panawagang iyon ang mga puno ng sambahayan ng mga lipi nina Juda at Benjamin, ang mga saserdote at mga Levita, at lahat ng napukaw ang kalooban upang tumulong sa muling pagtatayo ng templo sa Jerusalem. At sila’y tinulungan ng mga mamamayan sa lupaing tinitirhan nila. Binigyan sila ng mga pilak at ginto. Binigyan din sila ng hayop at mamahaling kasangkapan, bukod sa kusang handog nila.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 125, 1-2ab. 2kd-3. 4-5. 6

Tugon: Gawa ng D’yos ay dakila kaya tayo’y natutuwa.

Nang lingapin tayo ng Diyos at sa Sion ay ibalik,
ang nangyayaring kasaysaya’y parang isang panaginip.
Lahat tayo ay natuwa, masasayang nagsiawit.

Tugon: Gawa ng D’yos ay dakila kaya tayo’y natutuwa.

Ang sabi ng mga bansang nagmamasid sa paligid,
“Ang ginawa ng Diyos nila ay dakila, anong rikit!”
Dakila ngang masasasabi, pambihiya ang ginawa,
kaya naman kami ngayon, kagalaka’y di kawasa!
Tugon: Gawa ng D’yos ay dakila kaya tayo’y natutuwa.

Kung paanong inuulan yaong mga tuyong batis,
sa sariling bayan namin, kami, Poon, ay ibalik.
Silang mga nagbubukid na nagtanim na may luha,
bayaan mo na mag-aning masasaya’t natutuwa.

Tugon: Gawa ng D’yos ay dakila kaya tayo’y natutuwa.

Yaong mga nagsihayong dala’y binhi’t nananangis,
ay aawit na may galak, dala’y ani pagbalik!

Tugon: Gawa ng D’yos ay dakila kaya tayo’y natutuwa.

ALELUYA
Mateo 5, 16

Aleluya! Aleluya!
Dapat kayong magliwanag
nang kabutiha’y mahayag
at D’yos ang s’yang matanyag.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 8, 16-18

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa mga tao, “Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay tatakluban ng banga o ilalagay kaya sa ilalim ng higaan. Sa halip, inilalagay ito sa talagang patungan upang makita ng mga pumapasok ang liwanag. Walang natatago na di malalantad, at walang lihim na di malalaman at mabubunyag.
Kaya pagbutihin ninyo ang inyong pakikinig; sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala ay aalisan pati ng inaakala niya nasa kanya.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.


MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 16 comments… read them below or add one }

juan jose juarez perez September 25, 2017 at 4:33 pm

usefull para sa akin pagnininilay

Reply

Patrick Cu September 25, 2017 at 10:56 pm

Papuri sa inyo Panginoon, please continue to keep us on your life as we follow and find you Lord, please continue to enlighten us on the truth Lord. AMEN!

Reply

Patrick Cu September 25, 2017 at 10:57 pm

on your light*

Reply

Reynald Perez September 22, 2019 at 11:21 pm

Pagninilay: Ayon sa Ebanghelyo ni San Juan, isa sa mga 7 pahayag ni Hesus tungkol sa kanyang sarili ay ang “Ilaw ng Sanlibutan”. Ito ay patotoo ni Hesus na ang sinumang sumusunod sa kanya ay hindi malilibot ng kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng buhay. At sabi nga sa simula ng Ebanghelyo ni Juan na ang liwanag ay ang Salitang nagkatawang-tao, na siyang tumutukoy sa ating Panginoong Hesukristo. Ngayong araw na ito, narinig natin sa Ebanghelyo ang isang parabula ni Hesus tungkol sa ilaw na hindi dapat natatago kapag ito’y sinisindi. Sabi ng Panginoon na wala sinumang tao ang magtataklob ng ilaw sa isang banga o kaya maglalagay nito sa ilalim ng higaan. Sa halip ang tao ay ilalagay ang ilaw sa isang patungan upang ito’y makita ng ibang tao. Dito inihantulad ni Hesus ang buhay ng bawat tao na kailangang makita ng ibang tao ang dala nating ilaw. Ito ay maihahantulad natin sa kanyang pahayag sa Panganagaral sa Bundok noong sinabi niya na ang bawat mabuting gawain natin ay dapat ikinaluluwalhati ng ating Poong Diyos (Cf. Mateo 5:16). Ibig sabihin nito’y kailangan dala natin ang ilaw ng Panginoon tuwing tayo’y gagawa ng mabuti, at wala tayong tinatago na maitim na balak laban sa ating kapwa. Kaya kung tayo ay namumuhay sa liwanag ng Panginoon, nawa’y patuloy tayo lumakad sa landas ng kabutihan upang sundan natin ang Ilaw ng Sanlibutan tungo sa buhay na walang hanggan sa kalangitan. Hayaan natin na ang bawat kabutihan at katuwiran na araw-araw nating ginagawa ay makapagdulot ng mabuting asal sa ibang tao upang makilala pa nila ang Diyos sa kanilang buhay.

Reply

Liberty C. Baligod September 23, 2019 at 5:11 am

Pinupuri ka namin, Panginoong HesuKristo!

Reply

Aida Ramirez September 23, 2019 at 5:42 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.Amen.

Reply

Mylene Farinas September 23, 2019 at 6:54 am

OhGod the Father Almighty. Thank you for giving us your son Jesus to be the light of the world. We, too, in our little ways, may shed light to those who are lost, through Jesus and the Holy Spirit. Amen.

Reply

Mylene Farinas September 23, 2019 at 6:55 am

OhGod the Father Almighty. Thank you for giving us your son Jesus to be the light of the world. We, too, in our little ways, may shed light to those who are lost, through Jesus and the Holy Spirit. Blessed be God forever.

Reply

Paulo September 23, 2019 at 11:36 am

A blessed day. bakit hindi ko na po ma copy? nag cocopy po ako ng mga pag basa at mabuting balita? para ma share sa social media at mabasa ng iba.? di ba po mas maganda ipalaganap ang banal na salita ng Diyos? pero kung yan po ang gusto ninyo, wala po akong magagawa. thanks and Godbless us.

Reply

Paulo September 23, 2019 at 11:45 am

A blessed day. bakit hindi ko na po ma copy? nag cocopy po ako ng mga pag basa at mabuting balita, para ma share sa social media sa Facebook at mabasa ng iba. di ba po mas maganda, ipalaganap/ikalat , i share ang banal na salita ng Diyos. pero kung yan po ang gusto ninyo, wala po akong magagawa. thanks and Godbless us.

Reply

Celine September 23, 2019 at 12:03 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO.
ALLELUIA!

Reply

Anddy m. Galazan September 23, 2019 at 6:06 pm

Pag ninilay sa ibanghilyo
Ano nga ang liwanag? na tinutokoy Ng ating panginoon. Anon sa mabuting Balita.
Itoy walang iba kundi ang tinatanggap natin salita ng diyos at napapakingan. Ang nais nang ating panginoon na sa ating pag sasabuhay. Makita nyang ating ibinabahagi sa ating kapwa. O alalaon bagay ipahayag natin sa Doon sa mga taong salat sa buhay.O hindi nakakarating sa simbahan o hindi nakakapag simba. Yon ang tinutokoy ng ating panginoon. Na ang liwanag o ilaw ay ang kanyang mga salita. at ang tanglaw na kanyang tinutokoy ay ang kanyang mga halimbawa.NASA kabila sa sya nga ay diyos. Sya ay nagpakumbaba. Yon din nais nang ating panginoon sa ating. Na sa kabila nang ating karangyaan sa buhay. Gumawa tayo ng paraan na makakarating Doon sa nangangailangan ang kanyang mga salita. Makapag bagu tayo na buhay sa ating kapwa.At ilapit nating sa ating panginoon.At maging ganap na maglilingkod sa diyos at sa ating kapwa.
Para sa akin sa tuwing nagbabasa nang mabuting Balita dito. Ay pag tapos ko.ay akingisini share. Sa aking mga Friends sa FB. More 100 people…
Kaya maraming salamat sa mabuting Balita na aking napgkokunan araw araw. Sa papagitan ng sosyal media ako nakakapag palaganap ng kanyang mga salita o tayong kaya natin gawin ito. God bless you always po

Reply

Francisco Azupardo September 23, 2019 at 7:09 pm

Salamat sa Diyos! Amen!

Reply

ANGELA September 23, 2019 at 11:06 pm

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo AMEN

Reply

Rachel Dela Cruz September 23, 2019 at 11:36 pm

Pinupuri ka namin,Panginoong HesuKristo

Reply

Mark Jefferson Criste August 17, 2020 at 3:45 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: