Wednesday, September 18, 2019

Mga Pagbasa – Miyerkules, Setyembre 18, 2019

Miyerkules ng Ika-24 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

1 Timoteo 3, 14-16
Salmo 110, 1-2. 3-4. 5-6

Gawa’y napakadakila ng Panginoong Lumikha.

Lucas 7, 31-35

« Basahin at Pakinggan »