Tuesday, September 10, 2019

Mga Pagbasa – Martes, Setyembre 10, 2019

Martes ng Ika-23 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Colosas 2, 6-15
Salmo 144, 1-2. 8-9. 10-11

Ang Diyos ay mapagmahal, tana’y pinauunlakan.

Lucas 6, 12-19

« Basahin at Pakinggan »