Thursday, August 29, 2019

Mga Pagbasa – Huwebes, Agosto 29, 2019

Paggunita sa Pagpapakasakit ni San Juan, ang Tagapagbinyag, Martir

1 Tesalonica 3, 7-13
Salmo 89, 3-4. 12-13. 14 at 17

Pag-ibig mo’y ipadama, aawit kaming masaya.

Marcos 6, 17-29

« Basahin at Pakinggan »