Sunday, July 7, 2019

Mga Pagbasa – Linggo, Hulyo 7, 2019

Ika-14 na Linggo sa Karaniwang Panahon (K)

Isaias 66, 10-14k
Salmo 65, 1-3a. 4-5. 6-7a. 16 at 20

Sangkalupaang nilalang, galak sa Poo’y isigaw.

Galacia 6, 14-18
Lucas 10, 1-12. 17-20

« Basahin at Pakinggan »