Sunday, June 16, 2019

Mga Pagbasa – Linggo, Hunyo 16, 2019

Dakilang Kapistahan ng Tatlong Persona sa Isang Diyos (K)

Kawikaan 8, 22-31
Salmo 8, 4-5. 6-7. 8-9

Maningning ang iyong ngalan, Poon, sa sangkalupaan.

Roma 5, 1-5
Juan 16, 12-15

« Basahin at Pakinggan »