Saturday, June 1, 2019

Mga Pagbasa – Sabado, Hunyo 1, 2019

Paggunita kay San Justino, Martir
Sabado sa Ika-6 na Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

Mga Gawa 18, 23-28
Salmo 46, 2-3. 8-9. 10

Hari ng sangkalupaan, D’yos na Makapangyarihan.

Juan 16, 23b-28

« Basahin at Pakinggan »