Saturday, May 25, 2019

Mga Pagbasa – Sabado, Mayo 25, 2019

Sabado sa Ika-5 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

Mga Gawa 16, 1-10
Salmo 99, 2. 3. 5

Purihin ng lahat ang D’yos, parangalan s’yang malugod.

Juan 15, 18-21

« Basahin at Pakinggan »