Thursday, May 23, 2019

Mga Pagbasa – Huwebes, Mayo 23, 2019

Huwebes sa Ika-5 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

Mga Gawa 15, 7-21
Salmo 95, 1-2a. 2b-3. 10

Sa lahat ay pinahayag, gawa ng Poong nagligtas.

Juan 15, 9-11

« Basahin at Pakinggan »