Sunday, May 19, 2019

Mga Pagbasa – Linggo, Mayo 19, 2019

Ika-5 Linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay (K)

Mga Gawa 14, 21b-27
Salmo 144, 8-9. 10-11. 12-13ab

Diyos ko at aking Hari, pupurihin kitang lagi.

Pahayag 21, 1-5a
Juan 13, 31-33a. 34-35

« Basahin at Pakinggan »