Saturday, May 18, 2019

Mga Pagbasa – Sabado, Mayo 18, 2019

Sabado Ika-4 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

Mga Gawa 13, 44-52
Salmo 97, 1. 2-3ab. 3kd-4

Kahit saa’y namamalas, tagumpay ng Nagliligtas.

Juan 14, 7-14

« Basahin at Pakinggan »