Wednesday, May 15, 2019

Mga Pagbasa – Miyerkules, Mayo 15, 2019

Paggunita kay San Isidro, Magsasaka
Miyerkules sa Ika-4 na Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

Mga Gawa 12, 24 – 13, 5a
Salmo 66, 2-3. 5. 6 at 8

Nawa’y magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao.

Juan 12, 44-50

« Basahin at Pakinggan »