Sunday, May 12, 2019

Mga Pagbasa – Linggo, Mayo 12, 2019

Ika-4 na Linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay (K)

Mga Gawa 13, 14. 43-45
Salmo 99, 2. 3. 5

Lahat tayo’y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan.

Pahayag 7, 9. 14b-17
Juan 10, 27-30

« Basahin at Pakinggan »