Friday, May 10, 2019

Mga Pagbasa – Biyernes, Mayo 10, 2019

Biyernes sa Ika-3 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

Mga Gawa 9, 1-20
Salmo 116, 1. 2

Humayo’t dalhin sa tanan, Mabuting Balitang aral.

Juan 6, 52-59

« Basahin at Pakinggan »