Saturday, May 4, 2019

Mga Pagbasa – Sabado, Mayo 4, 2019

Paggunita kay Santa Catalina de Siena, dalaga at pantas ng Simbahan
Sabado sa Ika-2 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

Mga Gawa 6, 1-7
Salmo 32, 1-2. 4-5. 18-19

Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo’y aming hiling.

Juan 6, 16-21

« Basahin at Pakinggan »