Thursday, May 2, 2019

Mga Pagbasa – Huwebes, Mayo 2, 2019

Paggunita kay San Atanasio, obispo at pantas ng Simbahan
Huwebes sa Ika-2 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

Mga Gawa 5, 27-33
Salmo 33, 2 at 9. 17-18. 19-20

Dukhang sa D’yos tumatawag ay kanyang inililigtas.

Juan 3, 31-36

Basahin at pakinggan →