Friday, April 26, 2019

Mga Pagbasa – Biyernes, Abril 26, 2019

Biyernes sa Walong Araw na Pagdiriwang sa Pasko ng Muling Pagkabuhay

Mga Gawa 4, 1-12
Salmo 117, 1-2 at 4. 22-24. 25-27a

Batong dating tinanggiha’y siya pang naging saligan.

Juan 21, 1-14

Basahin at pakinggan →