Sunday, April 21, 2019

Mga Pagbasa – Linggo, Abril 21, 2019

Pagmimisa sa Araw ng Pasko ng Muling Pagkabuhay (K)

Mga Gawa 10, 34a. 37-43
Salmo 117, 1-2. 16ab-17. 22-23

Araw ngayon ng Maykapal magalak tayo’t magdiwang.

Colosas 3, 1-4
Juan 20, 1-9

« Basahin at Pakinggan »