Thursday, April 18, 2019

Mga Pagbasa – Huwebes, Abril 18, 2019

Huwebes Santo sa Paghahapunan ng Panginoon

Exodo 12, 1-8. 11-14
Salmo 115, 12-13. 15-16bk. 17-18

Sa kalis ng pagbabasbas si Kristo ang tinatanggap.

1 Corinto 11, 23-26
Juan 13, 1-15

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Huwebes, Abril 18, 2019

Huwebes Santo
Pagbabasbas ng Langis

Isaias 61, 1-3a. 6a. 8b-9
Salmo 88, 21-22. 25 ay 27

Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin.

Pahayag 1, 5-8
Lucas 4, 16-21

« Basahin at Pakinggan »