Thursday, April 4, 2019

Mga Pagbasa – Huwebes, Abril 4, 2019

Huwebes sa Ika-4 na Linggo ng Apatnapung Araw na Paghahanda

Exodo 32, 7-14
Salmo 105, 19-20. 21-22. 23

Panginoong masintahin, ang bayan mo’y gunitain.

Juan 5, 31-47

Basahin at pakinggan →