Sunday, March 31, 2019

Mga Pagbasa – Linggo, Marso 31, 2019

Ikaapat na Linggo ng Apatnapung Araw na Paghahanda (K)

Josue 5, 9a. 10-12
Salmo 33, 2-3. 4-5. 6-7

Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin.

2 Corinto 5, 17-21
Lucas 15, 1-3. 11-32

« Basahin at Pakinggan »