Sunday, March 24, 2019

Mga Pagbasa – Linggo, Marso 24, 2019

Ikatlong Linggo ng Apatnapung Araw ng Paghahanda (K)

Exodo 3, 1-8a. 13-15
Salmo 102, 1-2. 3-4. 6-7. 8 at 11

Ang ating mahabaging D’yos ay nagmamagandang-loob.

1 Corinto 10, 1-6. 10-12
Lucas 13, 1-9

« Basahin at Pakinggan »