Sunday, March 17, 2019

Mga Pagbasa – Linggo, Marso 17, 2019

Ikalawang Linggo ng Apatnapung Araw na Paghahanda (K)

Genesis 15, 5-12. 17-18
Salmo 26, 1. 7-8. 9abk. 13-14

Panginoo’y aking tanglaw, siya’y aking kaligtasan.

Filipos 3, 17 – 4, 1

Lucas 9, 28b-36

« Basahin at Pakinggan »