Mga Pagbasa – Lunes, Pebrero 11, 2019

February 11, 2019

in Tagalog Mass Readings

Play

Lunes ng Ika-5 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Genesis 1, 1-19
Salmo 103, 1-2a. 5-6. 10 at 12. 24 at 35k

Ang Poon ay natutuwa sa kanyang mga nilikha.

Marcos 6, 53-56

UNANG PAGBASA
Genesis 1, 1-19

Ang simula ng aklat ng Genesis

Nang simulang likhain ng Diyos ang lupa at ang langit, ang lupa ay wala pang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at umiihip ang malakas na hangin sa ibabaw ng tubig. Sinabi ng Diyos: “Magkaroon ng liwanag!” At nagkaroon nga. Nasiyahan ang Diyos nang ito’y mamasdan. Pinagbukod niya ang liwanag at ang dilim. Ang liwanag ay tinawag niyang Arawm at ang dilim naman ay tinawag niyang Gabi. Dumaan ang gabi, at sumapit ang umaga -iyon ang unang araw.

Sinabi ng Diyos: “Magkaroon ng kalawakang maghahati sa tubig upang ito’y magkahiwalay!” At nangyari ito. Ginawa ng Diyos ang kalawakan na pumagitan sa tubig na nasa itaas at nasa ibaba. Langit ang itinawag niya sa kalawakan. Dumaan ang gabi, at sumapit ang umaga – iyon ang ikalawang araw.

Sinabi ng Diyos: “Magsama sa isang dako ang tubig sa silong ng langit upang lumitaw ang lupa.” At ito’y nangyari. Ang lupa ay tinawag niyang Daigdig, at Karagatan naman ang nagsama-samang tubig. Nasiyahan siya nang ito’y mamasdan. Pagkatapos, sinabi ng Diyos: “Magkaroon sa lupa ng lahat ng uri ng halamang namumunga at nagbubutil!” At nangyari ito. Tumubo nga sa lupa ang gayong mga halaman. Nasiyahan siya sa kanyang ginawa nang ito’y mamasdan. Dumaan ang gabi, at sumapit ang umaga – iyon ang ikatlong araw.

Sinabi pa ng Diyos: “Magkaroon ng mga tanglaw sa langit para mabukod ang araw sa gabi. Ito ang magiging batayan sa bilang ng mga araw, taon at kapistahan. Mula sa langit, ang mga ito’y magsasabog ng liwanag sa daigdig.” At gayun nga ang nangyari. Nilikha ng Diyos ang dalawang malaking tanglaw na ito upang magsabog ng liwanag sa daigdig, tumanglaw kung araw o gabi, at magbukod sa liwanag at dilim. Pinagmasdan ng Diyos ang kanyang ginawa at siya’y nasiyahan. Dumaan ang gabi, at sumapit ang umaga – iyon ang ika-apat na araw.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 103, 1-2a. 5-6. 10 at 12. 24 at 35k

Tugon: Ang Poon ay natutuwa sa kanyang mga nilikha.

Pinupuri ka, Poong Diyos, nitong aking kaluluwa
ikaw Panginoong Diyos ko, kay dakila mong talaga!
Ang taglay mong kasuuta’y dakila ri’t marangal pa.
Nababatbat ka, Poong Diyos, ng liwanag na kay ganda.

Tugon: Ang Poon ay natutuwa sa kanyang mga nilikha.

Ikaw na rin ang nagtayo ng saligan nitong lupa,
matatag na ginawa mo’t hindi ito mauuga.
Ang ibabaw ng saliga’y ginawa mong karagatan,
at tubig din ang bumalot sa lahat ng kabundukan.

Tugon: Ang Poon ay natutuwa sa kanyang mga nilikha.

Lumilikha ka ng ilog na patungong kapatagan,
sa gilid ng mga burol, umaagos na marahan.
Sa naroong kakahuya’y umaawit ng masaya,
mga ibo’y nagpupugad sa malabay nilang sanga.

Tugon: Ang Poon ay natutuwa sa kanyang mga nilikha.

Sa daigdig, Panginoon, kay rami ng iyong likha
pagkat ikaw ay marunong kaya ito ay nagawa,
Sa dami ng nilikha mo’y nakalatan itong lupa.
purihin ang Panginoon, purihin mo, kaluluwa!

Tugon: Ang Poon ay natutuwa sa kanyang mga nilikha.

ALELUYA
Mateo 4, 23

Aleluya! Aleluya!
Ipinangaral ni Hesus
ang paghahari ng Diyos.
Sakit ay kanyang ginamot.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Marcos 6, 53-56

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon, sina Hesus at ang kanyang mga alagad ay tumawid ng lawa, at pagdating sa Genesaret ay isinadsad nila ang bangka. Panglunsad nila, nakilala siya agad ng mga tao kaya’t nagmamadaling nilibot ng mga ito ang mga pook sa paligid; at ang mga maysakit, na nakaratay na sa higaan ay dinala nila kay Hesus, saanman siya dumating, maging sa nayon, lungsod, o kabukiran, ay dinadala sa liwasan ang mga maysakit, at isinasamo sa kanya na pahipuin sila kahit man lang sa palawit ng kanyang kasuutan. At lahat ng makahipo nito ay gumagaling.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 19 comments… read them below or add one }

Angelita Maramba January 22, 2017 at 10:13 pm

Thank again for sending the readings. God bless always 🙂

Reply

Mary Ann Acuzar February 5, 2017 at 8:26 pm

Thank so much for my daily tagalog reading. May I request for English reading every 1 st Sunday of the month. Thank you

Reply

Rowena B. Tonogbanua February 6, 2017 at 2:33 pm

Blessed day !!!!! salamat sa everyday readings … here is my new email add [email protected]
Big help po sa tulad kong Lector/Commentator maraming salamat po talaga

Reply

Malou Marcellana February 6, 2017 at 6:26 pm

Magandang gabi po, maraming salamat po sa ipinadala mo daily readings. Sana everyday. Maraming salamat po ulit.

Reply

Mark Jefferson Magno February 3, 2019 at 4:56 pm

Sa Unang Pagbasa ay maibabalik natin ang unang tinawag ni Moses na si Genesis dahil dito, nagsimulang likhain ang ating mundo para kay Jesus upang mabuhay tayo sa habang panahon at mamatay na rin ang mga isang daang taong gulang hanggang sa hangganan ng ating Panginoon.

Reply

Ronald Pascual February 8, 2019 at 4:30 pm

Malaking tulong po para sa aming mga lingkod simbahan ang mga daily readings na inyong ibinabahagi dito sa AWIT AT PAPURI Marami pong salamat!

Reply

Lilian M.Saltore February 10, 2019 at 6:43 pm

Pinupuri ka namin Panginoong Hesu-Kristo.

Reply

Reynald Perez February 10, 2019 at 7:42 pm

Reflection: The Readings proclaim about the good works of the Lord. The First Reading is quite familiar to us because it begins the story of God’s plan of salvation narrated in the Sacred Scriptures, which is the account of Creation. The passage for today narrates how God spoke light to permeate the darkness that covered the earth, then he created the sky, vegetation, and celestial bodies (sun, moon, stars, etc.) for the first four days. This shows the great power of his handiwork, that everything he has made is good, and also the power of his Word. The Gospel also tells us of God’s goodness revealed in our Lord Jesus Christ, the Word made flesh. Christ and his disciples arrived at Gennesaret on boat, and a land large crowds recognized and approached him, accompanying with them those they intended for him to heal. Even as he passed by villages, people would place sick people on the roadsides in order that he may touch them, even if it’s not direct but through his cloak. What prompted Jesus is his tender and pitiful heart to restore the health of the afflicted physically and spiritually. The good works of the Lord have been revealed in Sacred Scripture, and they continue to occur in the everyday circumstances of life, whether ordinary or extraordinary. They are now visibly seen in the people who devote themselves in becoming good and performing acts of charity towards others. May we also have the same attitude and example as we honor the great love and mercy of our God.

Reply

NiniBukis February 11, 2019 at 7:39 am

Pinupuri ka namin Panginoon Hesukristo!

Reply

Aida Ramirez February 11, 2019 at 4:13 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.Amen.

Reply

Jonafer Barbieto February 11, 2019 at 5:05 am

Pinupuri k namin Panginoong HesuKristo

Reply

Lorna Ilustre February 11, 2019 at 5:02 am

Glory to God!
Salamat po sa pagbabahagi, malaking tulong sa mga Lectors!

Reply

Arlin D. Mamales February 11, 2019 at 5:13 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo

Reply

Fred Duaso Monares February 11, 2019 at 6:49 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo

Reply

Maria Lourdes February 11, 2019 at 11:20 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.

Reply

Celine February 11, 2019 at 4:51 pm

PINUPURI KA MANIN PANGINOON JESUS KRISTO.
ALLELUIA!

Reply

Francisco R. Azupardo February 11, 2019 at 7:51 pm

Salamat sa Diyos! Amen!

Reply

Dolly Sun February 11, 2019 at 10:15 pm

Pinupuri Ka namin Panginoong Hesukristo!

Reply

Jerry February 11, 2019 at 10:47 pm

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: