Saturday, January 5, 2019

Mga Pagbasa – Sabado, Enero 5, 2019

Ika-5 ng Enero

1 Juan 3, 11-21
Salmo 99, 2. 3. 4. 5

Purihin ng lahat ang D’yos, parangalan s’yang malugod.

Juan 1, 43-51

« Basahin at Pakinggan »