Mga Pagbasa – Biyernes, Nobyembre 23, 2018

November 23, 2018

in Tagalog Mass Readings


Biyernes ng Ika-33 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Pahayag 10, 8-11
Salmo 118, 14. 24. 72. 103. 111. 131

O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa ‘min.

Lucas 19, 45-48

UNANG PAGBASA
Pahayag 10, 8-11

Pagbasa mula sa aklat ng Pahayag

Ako’y si Juan, nangusap sa akin ang tinig na narinig kong nagsasalita mula sa langit, “Lumapit ka sa anghel na nakatuntong sa dagat at sa lupa at kunin mo ang hawak niyang kasulatang nakabukas.” Nilapitan ko ang anghel at hiningi ang kasulatan. Ang wika niya sa akin, “Kunin mo’y kanin ito; mapait iyan sa sikmura ngunit sa bibig mo’y sintamis ng pulot-pukyutan.” Inabot ko at kinain ang maliit na kasulatan. Matamis ngang tulad ng pulot-pukyutan, ngunit nang malunok ko na’y pumait ang aking sikmura.

At sinabi niya sa akin, “Kailangang ipahayag mong muli ang mga hula tungkol sa iba’t ibang mga tao, bansa, wika, ay mga hari.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 118, 14. 24. 72. 103. 111. 131

Tugon: O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa ‘min.

Nagagalak na susundin yaong iyong kautusan,
higit pa sa pagkagalak na dulat na kayamanan.

Tugon: O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa ‘min.

Ang buo mong kautusan sa akin ay umaaliw,
siyang gurong nagpapayo sa lahat kong suliranin.

Tugon: O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa ‘min.

Higit pa sa ginto’t pilak nitong buong sanlibutan,
ang mabuting idudulot ng bigay mong kautusan.

Tugon: O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa ‘min.

O kay tamis na namnamin ang utos mong ibinigay,
matamis pa kaysa pulot yaong lasang tinataglay.

Tugon: O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa ‘min.

Halos humihingal ako dahilan sa kasabikan,
na matamo yaong aking minimithing kautusan.

Tugon: O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa ‘min.

ALELUYA
Juan 10, 27

Aleluya! Aleluya!
Ang tinig ko’y pakikinggan
ng kabilang sa ‘king kawan.
ako’y kanilang susunda
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 19, 45-48

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, pumasok si Hesus sa templo at kanyang ipinagtabuyan ang mga nagtitinda. Sinabi niya sa mga ito, “Nasusulat: ‘Ang aking bahay ay tatawaging bahay-dalanginan.’ Ngunit ginawa ninyong ‘pugad ng mga magnanakaw.’”
Araw-araw, si Hesus ay nagtuturo sa loob ng templo. Pinagsikapan ng mga punong saserdote, ng mga eskriba, at ng mga pangunahin ng bayan ng siya’y ipapatay. Subalit wala silang makitang paraan upang maisagawa ito, sapagkat taimtim na nakikinig sa kanya ang buong bayan.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 7 comments… read them below or add one }

kulotspark November 18, 2016 at 11:27 am

amen..

Reply

Reynald Perez November 21, 2018 at 12:39 am

Reflection: In the First Reading (Revelation 10:8-11), Saint John the Apostle sees a vision of an angel telling him to swallow the scroll. So he obeys the command by taking the scroll from the angel’s hand and swallows it. Then he is given the instruction to prophesy about many peoples, nations, tongues, and kings. This would strengthen him to continue testifying about his apocalyptic visions written in this last book of the Bible. The Book of Revelation would narrate those visions seen by Saint John, and they show us signs how we should make our present life meaningful in accordance to the divine will. In the Gospel (Luke 19:45-48), we see Jesus as an angry figure, cleansing the Temple for it was turned into a marketplace and a den of thieves. He quotes a passage from the Prophet Isaiah: “For my house shall be called a house of prayer for all peoples” (Cf. Isaiah 56:7c). Everyday he taught people in the temple area, at which they were amazed with him. Meanwhile, the chief priests did not like what he did because they think he has caused chaos. So they continued to plot against him, seeking also the proper time to carry it out. Bible scholars would comment this certain pericope as justified anger. It is right for Jesus to get angry and cleanse the Temple because it is a place of worship and a house of God. King Solomon built the first Temple, which contained the Ark of the Covenant. But during the Babylonian Captivity, at the time of King Zedekiah, it was destroyed by the Chaldeans, and the Ark was no where to be found. But after the exile, when the Persians allowed the Jews to go back to Jerusalem, Zerubbabel sought a way on how to rebuild the Temple, so he started the project. Finally, the Second Temple was magnified by King Herod the Great during the time of the Roman occupation. It took many men to build the Temple, but it stilled remained that God owns the Temple. That is the same with the Church. We have to respect and take care of it. What does this mean? First, the Church is the physical structure, which refers to the basilicas, cathedrals, shrines, parishes, and chapels. They are houses of prayer and places of worship. So we must respect and give due reverence to God. We should not make any unnecessary actions when we go to these places, especially during the Celebration of the Most Holy Eucharist. Second, the Church is also the People of God, which refers to every human person. We must respect our own life and the lives of other people. God owns our bodies, and our responsibility is to take care of them. As Saint Paul says: “If anyone destroys God’s temple, God will destroy that person; for the temple of God, which you are, is holy” (Cf. 1 Corinthians 3:17). As we journey down this road, let us show our love for the Church by respecting her, listening to her teachings, partake in the Evangelization of Gospel by proclamation and giving witness, and rendering worship to our Lord.

Reply

PATRICK CU November 23, 2018 at 3:40 am

Salamat sa DIYOS! AMEN!

Reply

Aida Ramirez November 23, 2018 at 5:50 am

Praise to you Lord .Jesus Christ.

Reply

Celine November 23, 2018 at 1:40 pm

PINUPURI KA MANIN PANGINOON JESUS KRISTO.
ALLELUIA!

Reply

Melba G. De Asis November 23, 2018 at 6:26 pm

Aking pinanabikan ang makabasa ng mga salita a0t utos mula sa Panginoon. Ito ang aking gabay sa pakikibaka ko sa araw araw na dumadaan at darating sa aking buhay. May pagkakataon na sa oras ng namamayani ang takot at kahinaan ko, ang salita ng Diyos ang nakapagpapagaan ng aking dalahin sa buhay. Salamat Panginoon sa araw araw na magandang balita na aking pinagninilayan. Saiyo ko po ipinauubaya ang aking kapalaran at Saiyo ako umaasa sa lahat ng aming pangangailangan sa buhay ng aking buong pamilya. Amen.

Reply

Francisco R. Azupardo November 23, 2018 at 7:16 pm

Salamat sa Diyos! Amen!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: