Friday, November 23, 2018

Mga Pagbasa – Biyernes, Nobyembre 23, 2018

Biyernes ng Ika-33 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Pahayag 10, 8-11
Salmo 118, 14. 24. 72. 103. 111. 131

O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa ‘min.

Lucas 19, 45-48

Basahin at pakinggan →