Monday, November 19, 2018

Mga Pagbasa – Lunes, Nobyembre 19, 2018

Lunes ng Ika-33 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Pahayag 1, 1-4; 2, 1-5a
Salmo 1, 1-2. 3. 4. at 6

Kakain ang magwawagi sa puno ng buhay lagi.

Lucas 18, 35-43

Basahin at pakinggan →