Wednesday, November 14, 2018

Mga Pagbasa – Miyerkules, Nobyembre 14, 2018

Miyerkules ng Ika-32 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Tito 3, 1-7
Salmo 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6

Pastol ko’y Panginoong D’yos, hindi ako magdarahop.

Lucas 17, 11-19

Basahin at pakinggan →