Tuesday, November 6, 2018

Mga Pagbasa – Martes, Nobyembre 6, 2018

Martes ng Ika-31 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Filipos 2, 5-11
Salmo 21, 26b-27. 28-30a. 31-32

Pupurihin kita, Poon, ngayong kami’y natitipon.

Lucas 14, 15-24

Basahin at pakinggan →