November 2018

Mga Pagbasa – Biyernes, Nobyembre 30, 2018

Kapistahan ni Apostol San Andres

Roma 10, 9-18
Salmo 18, 2-3. 4-5

Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig.

Mateo 4, 18-22

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Huwebes, Nobyembre 29, 2018

Huwebes ng Ika-34 o Huling Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Pahayag 18, 1-2. 21-23; 19, 1-3. 9a
Salmo 99, 2. 3. 4. 5

Mapalad ang anyayahan ng Korderong ikakasal.

Lucas 21, 20-28

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Miyerkules, Nobyembre 28, 2018

Miyerkules ng Ika-34 o Huling Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Pahayag 15, 1-4
Salmo 97, 1. 2-3ab. 7-8. 9

Poong Diyos na Dakila, gawa mo’y kahanga-kahanga.

Lucas 21, 12-19

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Martes, Nobyembre 27, 2018

Martes ng Ika-34 o Huling Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Pahayag 14, 14-19
Salmo 95, 10. 11-12. 13

Panginoo’y paririto upang hatulan n’ya tayo.

Lucas 21, 5-11

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Lunes, Nobyembre 26, 2018

Lunes ng Ika-34 o Huling Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Pahayag 14, 1-3. 4b-5
Salmo 23, 1-2. 3-4ab. 5-6

Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo.

Lucas 21, 1-4

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Linggo, Nobyembre 25, 2018

Pagkahari ng Panginoong Hesukristo sa Sanlibutan (B)

Daniel 7, 13-14
Salmo 92, 1ab. 1k-2. 5

Panginoo’y naghari na! Ang damit n’ya’y maharlika.

Pahayag 1, 5-8
Juan 18, 33b-37

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Sabado, Nobyembre 24, 2018

Paggunita kay San Andres Dung Lac, pari at martir at mga Kasama, mga martir
Sabado ng Ika-33 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Pahayag 11, 4-12
Salmo 143, 1. 2. 9-10

Ang Poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang.

Lucas 20, 27-40

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Biyernes, Nobyembre 23, 2018

Biyernes ng Ika-33 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Pahayag 10, 8-11
Salmo 118, 14. 24. 72. 103. 111. 131

O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa ‘min.

Lucas 19, 45-48

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Huwebes, Nobyembre 22, 2018

Paggunita kay Santa Cecilia, dalaga at martir
Huwebes ng Ika-33 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Pahayag 5, 1-10
Salmo 149, 1-2. 3-4. 5 at 6a at 9a

Ginawa mo kaming pari, isang maharlikang lipi.

Lucas 19, 41-44

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Miyerkules, Nobyembre 21, 2018

Paggunita sa Pagdadala sa Mahal na Birhen sa Templo
Miyerkules ng Ika-33 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Pahayag 4, 1-11
Salmo 150, 1-2. 3-4. 5-6

Banal ka, Poong Maykapal, D’yos na Makapangyarihan.

Lucas 19, 11-28

Basahin at pakinggan →