Sunday, September 30, 2018

Mga Pagbasa – Linggo, Setyembre 30, 2018

Ika-26 na Linggo sa Karaniwang Panahon (B)

Bilang 11, 25-29
Salmo 18, 8. 10. 12-13. 14

Ating kabutiha’t lugod ay nasa loobin ng Diyos.

Santiago 5, 1-6
Marcos 9, 38-43. 45. 47-48

Basahin at pakinggan →