Mga Pagbasa – Lunes, Setyembre 24, 2018

September 24, 2018


Lunes ng Ika-25 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Kawikaan 3, 27-34
Salmo 14, 2-3ab. 3kd-4ab. 5

Sino kayang tatanggapin sa templo ng Poon natin?

Lucas 8, 16-18

UNANG PAGBASA
Kawikaan 3, 27-34

Pagbasa mula sa aklat ng mga Kawikaan

Aking anak, ang kagandahang-loob ay huwag ikait sa kapwa,
kung ika’y may kakayahan na ito ay magawa.
Kung mayroon ka ngayon ng kanyang kailangan,
huwag nang sasabihing,
“Bumalik ka’t bukas ibibigay.”
Huwag gagawan ng masama ang iyong kaibigan
sa sa iyo’y umaasa, nagtitiwalang lubusan.
Huwag makikipag-away nang walang sapat na dahilan,
kung hindi ka ginagawan ng anumang kasamaan.
Huwag kang mangingimbulo sa taong marahas
ni lalakad man sa masama niyang landas.
Pagkat ang Panginoon ay nasusuklam sa mga balakyot,
ngunit nalulugod siya sa taong sa kanya ay may takot.
Ang sumpa ng Panginoon di lalayo sa masama,
ngunit ang mga banal ay kanyang pinagpala.
Ang mga palalo’y kanyang kinasusuklaman,
ngunit kinagigiliwan ang may mababang kalooban.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 14, 2-3ab. 3kd-4ab. 5

Tugon: Sino kayang tatanggapin sa templo ng Poon natin?

Yaong mga masunurin na sa iyo’y nakikinig,
at ang laging ginagawa’y naaayon sa matuwid,
kung mangusap ay totoo, sa lahat at bawat saglit,
yaong gawang paninira’y hindi niya naiisip.

Tugon: Sino kayang tatanggapin sa templo ng Poon natin?

Kailanman, siya’y tapat makisama sa kapwa,
sa kaniyang kaibiga’y wala siyang maling gawa;
hindi siya nagkakalat ng di tunay na balita.
At itinatampok niya ang matapat sa lumikha.

Tugon: Sino kayang tatanggapin sa templo ng Poon natin?

Hindi siya humihingi ng patubo sa pautang,
at kahit na anong gawi’y hindi siya masuhulan,
upang yaong walang sala’y patawan ng kasalanan.
Ang ganitong mga tao’y mag-aani ng tagumpay.

Tugon: Sino kayang tatanggapin sa templo ng Poon natin?

ALELUYA
Mateo 5, 16

Aleluya! Aleluya!
Dapat kayong magliwanag
nang kabutiha’y mahayag
at D’yos ang s’yang matanyag.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 8, 16-18

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa mga tao, “Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay tatakluban ng banga o ilalagay kaya sa ilalim ng higaan. Sa halip, inilalagay ito sa talagang patungan upang makita ng mga pumapasok ang liwanag. Walang natatago na di malalantad, at walang lihim na di malalaman at mabubunyag.

Kaya pagbutihin ninyo ang inyong pakikinig; sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala ay aalisan pati ng inaakala niya nasa kanya.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.


MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 7 comments… read them below or add one }

Lilian M.Saltore September 24, 2018 at 7:27 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesu-Kristo.

Reply

Sally Bernardino September 24, 2018 at 7:48 am

Praise To You Lord Jesus Christ!

Reply

Reynald Perez September 24, 2018 at 8:43 am

Mula kay Fr. Rey Anthony Yatco:
MAGANDANG BALITA NGAYON – LUNES IKA-25 LINGGO SA KARANIWANG PANAHON

LUKAS 8:16-18 Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa mga tao, “Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay tatakluban ng banga o ilalagay kaya sa ilalim ng higaan. Sa halip, inilalagay ito sa talagang patungan upang makita ng mga pumapasok ang liwanag.

Walang natatago na di malalantad, at walang lihim na di malalaman at mabubunyag.

Kaya pagbutihin ninyo ang inyong pakikinig; sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala ay aalisan pati ng inaakala niyang nasa kanya.”

MAGNILAY: Nakakahawa ang liwanag. Bagamat may pagkakataong mainam na tago at tahimik na lamang nating gawin ang mga mabubuting ginagawa natin upang malayo tayo sa tukso ng pagmamagaling ngunit mainam ding ilantad ang paggawa ng mabuti dahil naaakit natin ang iba gumawa rin ng mabuti. Responsibilidad nating ilantad ang mga mabubuting gawaing ito upang maging inspirasyon at huwaran sa lahat. Bilang ilaw nagsisilbi itong gabay lalo sa mga bata at kabataan at sa mga naliligaw ng landas. Sa pagsisindi natin ng ating ikaw nahahawahan natin ang iba na magsindi rin ng kanilang liwanag.

Kapag lantad ang ating mga gawain nalalayo tayo sa tukso ng pagtatago. Sa pagtatago madalas nagaganap ang kasalanan at maraming gawaing kabuktutan. Kapag wagas ang ating intensyon sa paggawa ng mabuti nagiging daluyan tayo ng pag-ibig ng Diyos.

MANALANGIN: Panginoon, magningning nawa ang iyong pagmamahal sa lahat kong gawain.

GAWIN: Lakipan ng panalangin at pagmamahal lahat ng iyong ginagawa sa araw-araw. Hawahan ang iba ng iyong liwanag.

Reply

Cecilia Aguilera September 24, 2018 at 2:39 pm

09/24/2018
Father Anthony ,
Maraming salamat po, maganda ang mensahe nyo sa araw na ito,
God bless to all awit at papuri followers.

Reply

Celine September 24, 2018 at 2:47 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO.
ALLELUIA!

Reply

Maria Lourdes September 24, 2018 at 2:51 pm

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.

Reply

PATRICK CU September 24, 2018 at 4:36 pm

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: