Saturday, July 28, 2018

Mga Pagbasa – Sabado, Hulyo 28, 2018

Sabado ng Ika-16 na Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Jeremias 7, 1-11
Salmo 83, 3. 4. 5-6a at 8a. 11

Ang templo mo’y aking mahal, D’yos na Makapangyarihan.

Mateo 13, 24-30

Basahin at pakinggan →