Tuesday, July 3, 2018

Mga Pagbasa – Martes, Hulyo 3, 2018

Kapistahan ni Apostol Santo Tomas

Efeso 2, 19-22
Salmo 116, 1. 2

Humayo’t dalhin sa tanan Mabuting Balitang aral.

Juan 20, 24-49

Basahin at pakinggan →