Sunday, June 17, 2018

Mga Pagbasa – Linggo, Hunyo 17, 2018

Ika-11 Linggo sa Karaniwang Panahon (B)

Ezekiel 17, 22-24
Salmo 91, 2-3. 13-14. 15-16

Totoong kalugud-lugod ang magpasalamat sa D’yos.

2 Corinto 5, 6-10
Marcos 4, 26-34

Basahin at pakinggan →