Saturday, June 9, 2018

Mga Pagbasa – Sabado, Hunyo 9, 2018

Kalinis-linisang Puso ng Birheng Maria

Isaias 61, 9-11
1 Samuel 2, 1. 4-5. 6-7. 8abkd

Diyos kong Tagapagligtas, pinupuri kitang wagas.

Lucas 2, 41-51

Basahin at pakinggan →