Sunday, April 29, 2018

Mga Pagbasa – Linggo, Abril 29, 2018

Ikalimang Linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay (B)

Mga Gawa 9, 26-31
Salmo 21, 26b-27. 28 at 30. 31-32

Pupurihin kita, Poon, ngayong kami’y natitipon.

1 Juan 3, 18-24
Juan 15, 1-8

Basahin at pakinggan →