Wednesday, March 28, 2018

Mga Pagbasa – Miyerkules, Marso 28, 2018

Miyerkules Santo

Isaias 50, 4-9a
Salmo 68, 8-10. 21bkd-22. 31 at 33-34

Poon, ako’y iyong dinggin sa panahong ‘yong ibigin.

Mateo 26, 14-25

Basahin at pakinggan →