Thursday, March 22, 2018

Mga Pagbasa – Huwebes, Marso 22, 2018

Huwebes sa Ika-5 Linggo ng Apatnapung Araw na Paghahanda

Genesis 17, 3-9
Salmo 104, 4-5. 6-7. 8-9

Nasa isip ng Maykapal ang tipan niya kailanman.

Juan 8, 51-59

Basahin at pakinggan →