Sunday, March 18, 2018

Mga Pagbasa – Linggo, Marso 18, 2018

Ikalimang Linggo ng Apatnapung Araw na Paghahanda (B)

Jeremias 31, 31-34
Salmo 50, 3-4. 12-13. 14-15

D’yos ko, sa aki’y likhain tapat na puso’t loobin.

Hebreo 5, 7-9
Juan 12, 20-33

Basahin at pakinggan →