Tuesday, March 6, 2018

Mga Pagbasa – Martes, Marso 6, 2018

Daniel 3, 25. 34-43
Salmo 24, 4bk-5ab. 6-7bk. 8-9

Poon, iyong gunitain ang pag-ibig mo sa amin.

Mateo 18, 21-35

Basahin at pakinggan →