Sunday, March 4, 2018

Mga Pagbasa – Linggo, Marso 4, 2018

Ikatlong Linggo ng Apatnapung Araw na Paghahanda

Exodo 20, 1-17
Salmo 18, 8. 9. 10. 11

Panginoon, iyong taglay ang Salitang bumubuhay.

1 Corinto 1, 22-25
Juan 2, 13-25

Basahin at pakinggan →