Thursday, February 15, 2018

Mga Pagbasa – Huwebes, Pebrero 15, 2018

Huwebes kasunod ng Miyerkules ng Abo

Deuteronomio 30, 15-20
Salmo 1, 1-2. 3. 4 at 6

Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina.

Lucas 9, 22-25

Basahin at pakinggan →