Mga Pagbasa – Linggo, Pebrero 11, 2018

February 11, 2018

in Tagalog Mass Readings

Ikaanim na Linggo sa Karaniwang Panahon (B)

Levitico 13, 1-2. 44-46
Salmo 31, 1-2. 5. 11

Sa ‘yong tulong at pagtubos ako’y binigyan mong lugod.

1 Corinto 10, 31 – 11, 1
Marcos 1, 40-45

UNANG PAGBASA
Levitico 13, 1-2. 44-46

Pagbasa mula sa aklat ng Levitico

Sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, “Kung ang balat ninuman ay magbago ng kulay, mamaga o kaya’y magkaroon ng singaw na parang ketong, dadalhin siya kay Aaron o sa mga anak niyang saserdote. Ituturing siyang marumi at di ito dapat kaligtaang ipahayag ng saserdote.

“Ang mga may ketong ay dapat magsuot ng sirang damit, hindi magsusuklay, tatakpan ang kanyang nguso at laging sisigaw ng, ‘Marumi! Marumi!’ Hanggang may sugat, siya’y ituturing na marumi at sa labas ng kampamento mamamahay na mag-isa.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 31, 1-2. 5. 11

Tugon: Sa ‘yong tulong at pagtubos ako’y binigyan mong lugod.

Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan,
at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalansang;
mapalad ang taong sa harap ng Poon ay di naparatangan
dahilan sa siya ay di nagkasala at hindi nalinlang.

Tugon: Sa ‘yong tulong at pagtubos ako’y binigyan mong lugod.

Ako ay lumapit sa iyong harapan at sala’y inamin,
ang aking ginawang mga pagsalansang di ko inilihim;
pinagpasiyahan kong ang lahat ng ito sa iyo’y idaing,
at aking natamo ang iyong patawaf sa sala kong angkin.

Tugon: Sa ‘yong tulong at pagtubos ako’y binigyan mong lugod.

Lahat ng matuwid at tapat sa Poon, magalak na lubos,
dahil sa natamo nilang kabutihang kaloob ng Diyos;
sumigaw sa galak ang lahat ng taong sa kanya’y sumunod.

Tugon: Sa ‘yong tulong at pagtubos ako’y binigyan mong lugod.

IKALAWANG PAGBASA
1 Corinto 10, 31 – 11, 1

Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto

Mga kapatid:

Kung kayo’y kumakain o umiinom, o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Huwag kayong maging sanhi ng pagkakasala ninuman – ng mga Judio, ng mga Griego, o mga kaanib sa simbahan ng Diyos. Ang sinisikap ko nama’y mabigyang-kasiyahan ang lahat ng tao sa bawat ginagawa ko; hindi ko hinahanap ang sarili kong kapakanan kundi ang kapakanan ng marami, upang maligtas sila.

Tularan ninyo ako, gaya ng pagtulad ko kay Kristo.

Ang Salita ng Diyos.

ALELUYA
Lucas 7, 16

Aleluya! Aleluya!
Narito at dumating na
isang dakilang propeta
sugo ng D’yos sa bayan n’ya.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Marcos 1, 40-45

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon, may isang ketonging lumapit kay Hesus, nanikluhod at nagmakaawa: “Kung ibig po ninyo’y mapagagaling ninyo ako.” Nahabag si Hesus at hinipo siya, sabay ang wika, “Ibig ko. Gumaling ka!” Noon di’y nawala ang ketong at gumaling ang tao. Pinaalis siya agad ni Hesus matapos ang ganitong mahigpit na bilin: “Huwag mong sasabihin ito kaninuman. Sa halip ay pasuri ka sa saserdote. Pagkatapos, maghandog ka ayon sa iniutos ni Moises, upang patunayan sa mga tao na ikaw ay magaling na.” Ngunit umalis siya at bagkus ipinamalita ang nangyari, anupat hindi na hayagang makapasok ng bayan si Hesus. Naroon na lamang siya sa labas, sa mga ilang na pook, at doon pinagsasadya ng mga tao buhat sa iba’t ibang dako.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.


MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 8 comments… read them below or add one }

Angeline Morales February 10, 2018 at 8:01 pm

Salamat po! Nakapag advance reading na po ko para po sa misa bukas ng umaga. Amen!

Reply

Janmichael February 10, 2018 at 11:58 pm

Anu pong lesson dito?? Ask lng po

Reply

Lewelyn Peñaflorida February 11, 2018 at 4:00 am

Janmichael…ayon sa Mabuting Balita yon pag papagaling ni Jesus ay Hindi lang nya sinabi na “ibig ko gumaling ka ” bagkus hinipo nya ito upang ipadama sa taong may ketong na importante siya Kay Hesus…di ba ang lahat NG may ketong ay inihihiwalay sa karamihan Kasi marumi sila at nakakahawa…Kaya ni lapitan di mo gagawin…pero si Jesus dahil importante siya sa kanya kahit ano pa Ang kalagayan nya hinawakan siya at pinagaling…ganyan kabuti Ang ating Diyos maging Sino ka man maging ano ka man at maging ano man kalalalagayan mo…MAHAL na MAHAL Tayo ng Diyos…at importante Tayo sa kanya…itong sagot ko Jan Michael…ay ayun sa narinig ko na paliwanag NG aming pari at NG sarili Kung pang unawa…marami no pong salamat

Reply

Fred Duaso Monares February 11, 2018 at 7:59 am

Thank you po dahil nakakapag-post ako sa aking FB araw-araw ng daily Mass Gospel Reading.

Reply

Shao February 11, 2018 at 10:46 am

Amen.

Reply

Lilian M.Saltore February 11, 2018 at 1:01 pm

Bilang isang Lector po, dito po ako umaasa sa snud kung babasahin lalo na kung wala pa akong sambuhay. Maraming salamat. Malaking tulong.

Reply

Francisco Azupardo February 11, 2018 at 7:46 pm

Salamat sa Diyos! Amen!

Reply

Ed montecla February 12, 2018 at 12:25 am

Salamat po …Panginoon sa lahat ng biyaya na ipinagkakaloob nyo po sa amin

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: