Friday, January 12, 2018

Mga Pagbasa – Biyernes, Enero 12, 2018

Biyernes ng Unang Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

1 Samuel 8, 4-7. 10-22a
Salmo 88, 16-17. 18-19

Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin.

Marcos 2, 1-12

« Basahin at Pakinggan »